Podmínky účasti:

Účastník kempu nebo zákazník školy lyžování a snowboardingu(PARKS ACADEMY) je plně zodpovědný za svůj odpovídající zdravotní stav, veškeré sportovní aktivity, účast a chování při kempu(lekcích). Bere na vědomí rizika možného úrazu a je s tím plně srozuměn. Účastník se zapojuje do všech aktivit během kempu(výuky) výlučně na vlastní nebezpečí a pořadatel NEODPOVÍDÁ za jakoukoliv újmu na zdraví nebo majetku účastníka.

 

Prohlášení účastníka:

Prohlašuji, že souhlasím s výše uvedenými podmínkami účasti a také, že jsem řádně pojištěn(a) podle předpisů o veřejném zdravotním pojištění. Současně potvrzuji, že jsem řádně a v dostatečném rozsahu pojištěn proti riziku úrazu a jiné újmy na zdraví, během vykonávání rizikových aktivit, v souvislosti s výše uvedenou skutečností. Dále prohlašuji, že nesu plnou odpovědnost za veškeré škody na majetku, újmy na zdraví mnou způsobené a že se veškerých sportovních aktivit v průběhu kempu účastním na vlastní riziko a jsem si vědom toho, že nikdo z organizátorů akce nenese zodpovědnost za mé chování v jejím průběhu. Uvědomuji si, že lezení po skalách nebo v lanovém parku, wakeboard, paintball, terénní sjezd na koloběžkách nebo tříkolkách (v případě letních kempů) či snowboarding, freeskiing (v případě zimních kempů) jsou rizikové aktivity.

 

*Pokud jsem mladší 18-ti let je mou povinností dodat přihlášku podepsanou zákonným zástupcem před začátkem kempu. *

Reporty z kempů

Freestyle kemp 2018

30.04.2018

Freestyle kemp 2018

Klára: Na tento kemp jela už minulý rok moje sestřenka Barča s kamarádkou Aničkou. Moc si to chválily a nabídly mi, abych jela tento rok ...více

Letní Adrenalin kemp 2017

10.05.2017

Letní Adrenalin kemp 2017

Páťácí na Jedlové v HDčku :)více

Sponzoři
Big Shock Led Lenser Hudy Kladno Air Hole OX Skis GoPro Eletric Titan Multiplast horsefeathers